0966.227.719 0931880077  hungthinhpropertyx@gmail.com
OFFICETEL RICHMOND

 79 NGUYỄN XÍ, BÌNH THẠNH

Xem dự án
OFFICETEL SAIGONMIA

 Đường 9A Khu Trung Sơn

Xem dự án
OFFICETEL LAVITACHARM

Vị trí: Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức


Xem dự án